RODO


Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych - Tomasz Ptak 


e-mail: iod.tptak@cuw.katowice.pl tel. 32 606 1323KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I ICH DZIECI.
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a44675327w75072218p77499944