REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Rekrutacja do naszego przedszkola  na rok szkolny 2021/22

będzie trwała od 12 marca 2021r. od godziny 11:00 do 24 marca 2021r. do godziny 15:00.


zgodnie z

ZARZĄDZENIEM NR 1436/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 26 stycznia 2021 r.
https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12158/1436-2021a.pdf


REGULAMIN REKRUTACJI 2021Strona do logowania dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola:

https://katowice.formico.pl

Harmonogram rekrutacji             

https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a44675327w75072218p77499944