strona główna

  o przedszkolu

  nasze grupy

  oferta edukacyjna

  personel

  z życia przedszkola

  RODO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONEL

W Miejskim Przedszkolu nr 16 zatrudnionych jest 26 pracowników w tym 13 nauczycieli.

 Kadra pedagogiczna to 13 nauczycieli w tym:

  •  9 nauczycieli dyplomowanych, 
  •  2 nauczycieli mianowanych, 
  •  2 kontraktowych

mgr Hanna Kosmalska –dyrektor ,  absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach ( kierunek: Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością pedagogika wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe – w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach w zakresie  zarządzania w oświacie. Posiada kwalifikacje „Edukatora”  zdobyte w  Ośrodku Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego  „ Partner”  w Zabrzu. Posiada certyfikat „Wykwalifikowany opiekun praktyk”, „Mentor i Przewodnik studenta” zdobyty w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Ziętka w Katowicach.


mgr Aleksandra Klose - nauczyciel, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością wychowanie przedszkolne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Artystycznych Form Aktywności Ruchowej na AWF w Katowicach oraz studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach o kierunku zarządzanie w oświacie. Posiada certyfikat „Wykwalifikowany opiekun praktyk”, „Mentor i Przewodnik studenta” zdobyty w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Ziętka w Katowicach.

mgr Izabela Gajda- nauczyciel ,absolwentka Studium Nauczycielskiego w Katowicach (kierunek: wychowanie przedszkolne), Wyższej Szkoły Edukacji Wczesnoszkolnej
w Mysłowicach ( kierunek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne ).

mgr Katarzyna Sobolewska – Kwiecień - nauczyciel, absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach ( kierunek: pedagogika wczesnoszkolna 
i przedszkolna z logopedią szkolną) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ( kierunek: pedagogika oraz niedostosowanie społeczne). Ukończyła kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada certyfikat „Wykwalifikowany opiekun praktyk”, „Mentor i Przewodnik studenta” zdobyty w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Ziętka w Katowicach.

mgr Agata Serwin  - nauczyciel, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością wychowanie przedszkolne. Ukończyła studia podyplomowe
z zakresu Artystycznych Form Aktywności Ruchowej na AWF w Katowicach.

mgr Klaudia Przybyła- nauczyciel , absolwentka Górnośląskiej Wyższej  Szkoły Pedagogicznej im. Augusta Hlonda (Kierunek: Pedagogika przedszkolna ze wspomaganiem logopedycznym )

mgr Tamara Limańska - psycholog, surdopedagog . Absolwentka Uniwersytetu śląskiego  na wydziale psychologii. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku surdopedagogika. posiada certyfikat w zakresie prowadzenia zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

mgr Lucyna Loska-Niemczyk- rehabilitant ruchowy-absolwentka AWF Katowice kierunek rehabilitacja ruchowa, ukończone studia podyplomowe pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim.

dr Łucja Skrzypiec – logopeda -  absolwenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  (kierunek pedagogika opiekuńczo- wychowawcza). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu  Logopedii w Wyższej  Szkole Pedagogicznej im. KEN w Krakowie.

mgr Magdalena Jakubiak  - nauczyciel religii  - absolwentka Uniwersytetu Lubelskiego
w Katowicach  – Wydział Teologiczny (Kierunek: Teologia), oraz Kolegium Teologicznego Archidiecezji Katowickiej na kierunku : Nauczanie religii katolickiej w przedszkolach i szkołach podstawowych 

mgr Magdalena Sokołowska – nauczyciel angielskiego , absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku  pedagogiki wczesnoszkolnej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania marketingowego i języków obcych ze specjalnością Filologia angielska – nauczyciel języka  angielskiego.

mgr Justyna Gwiazdowska – nauczyciel . Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Katowicach o specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika. Kontynuuje kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej I i II stopnia na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Posiada certyfikat w zakresie prowadzenia zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. 

mgr Katarzyna Świerzy – nauczyciel. Ukończyła Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku: Pedagogika, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna . Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku : Geologia. Posiada certyfikat w zakresie prowadzenia zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Nauczyciele i specjaliści z naszego przedszkola na bieżąco uczestniczą w wielu formach doskonalenia zawodowego. Obcowanie z nowatorkimi metodami pracy z dziećmi wpływa na stałe uatrakcyjnianie codziennych sytuacji edukacyjnych. Szeroka gama metod i form stosowanych przez nauczycieli pozwala na aktywizaję wszystkich sfer funcjonowania dziecka oraz na indywidualizacje procesów i oddziaływań opiekuńczo - dydaktyczno - wychowawczych.


 

do góry