strona główna

  o przedszkolu

  nasze grupy

  oferta edukacyjna

  personel

  z życia przedszkola
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONEL

W Miejskim Przedszkolu nr 16 zatrudnionych jest 29 pracowników w tym 16 nauczycieli.

 Kadra pedagogiczna to 16 nauczycieli w tym:

  •  9 nauczycieli dyplomowanych, 
  •  3 nauczycieli mianowanych, 
  •  4 kontraktowych

mgr Hanna Kosmalska –dyrektor ,  absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach ( kierunek: Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością pedagogika wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe – w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach w zakresie  zarządzania w oświacie. Posiada kwalifikacje „Edukatora”  zdobyte w  Ośrodku Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego  „ Partner”  w Zabrzu. Posiada certyfikat „Wykwalifikowany opiekun praktyk”, „Mentor i Przewodnik studenta” zdobyty w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Ziętka w Katowicach.

mgr Aleksandra Klose- nauczyciel ,absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością wychowanie przedszkolne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Artystycznych Form Aktywności Ruchowej na AWF w Katowicach. Posiada certyfikat „Wykwalifikowany opiekun praktyk”, „Mentor i Przewodnik studenta” zdobyty w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Ziętka w Katowicach.

mgr Izabela Gajda- nauczyciel ,absolwentka Studium Nauczycielskiego w Katowicach (kierunek: wychowanie przedszkolne), Wyższej Szkoły Edukacji Wczesnoszkolnej
w Mysłowicach ( kierunek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne ).

mgr Irena Usowicz- nauczyciel ,absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach ( kierunek: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne). Posiada certyfikat „Wykwalifikowany opiekun praktyk”, „Mentor i Przewodnik studenta” zdobyty w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Ziętka w Katowicach.

mgr Katarzyna Sobolewska- nauczyciel ,absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach ( kierunek: pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna z logopedią szkolną) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ( kierunek: pedagogika oraz niedostosowanie społeczne). Kontynuuje kwalifikacyjne studia podyplomowe  z zakresu oligofrenopedagogiki na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego  w Katowicach. Posiada certyfikat „Wykwalifikowany opiekun praktyk”, „Mentor i Przewodnik studenta” zdobyty w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Ziętka w Katowicach.

mgr Agata Serwin  - nauczyciel, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością wychowanie przedszkolne. Ukończyła studia podyplomowe
z zakresu Artystycznych Form Aktywności Ruchowej na AWF w Katowicach.

mgr Klaudia Przybyła- nauczyciel , absolwentka Górnośląskiej Wyższej  Szkoły Pedagogicznej im. Augusta Hlonda (Kierunek: Pedagogika przedszkolna ze wspomaganiem logopedycznym )

mgr Tamara Limańska - psycholog, surdopedagog . Absolwentka Uniwersytetu śląskiego  na wydziale psychologii. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku surdopedagogika. posiada certyfikat w zakresie prowadzenia zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

mgr Lucyna Loska-Niemczyk- rehabilitant ruchowy-absolwentka AWF Katowice kierunek rehabilitacja ruchowa, ukończone studia podyplomowe pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim.

dr Łucja Skrzypiec – logopeda -  absolwenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  (kierunek pedagogika opiekuńczo- wychowawcza). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu  Logopedii w Wyższej  Szkole Pedagogicznej im. KEN w Krakowie.

mgr Magdalena Jakubiak  - nauczyciel religii  - absolwentka Uniwersytetu Lubelskiego
w Katowicach  – Wydział Teologiczny (Kierunek: Teologia), oraz Kolegium Teologicznego Archidiecezji Katowickiej na kierunku : Nauczanie religii katolickiej w przedszkolach i szkołach podstawowych 

mgr Magdalena Sokołowska – nauczyciel angielskiego , absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku  pedagogiki wczesnoszkolnej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania marketingowego i języków obcych ze specjalnością Filologia angielska – nauczyciel języka  angielskiego.

mgr Ireneusz Osiecki - nauczyciel zajęć muzyczno – rytmicznych - absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale instrumentalnym; Instrumentalista w zakresie gry na akordeonie.

Justyna Gwiazdowska – nauczyciel . Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

mgr Katarzyna Świerzy – nauczyciel. Ukończyła Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku: Pedagogika, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna . Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku : Geologia.

mgr Sylwia Janus – nauczyciel wychowania przeszklonego legitymujący się dyplomem studiów magisterskich wydanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Ukończyła  kierunek: Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna.

Nauczyciele i specjaliści z naszego przedszkola na bieżąco uczestniczą w wielu formach doskonalenia zawodowego. Obcowanie z nowatorkimi metodami pracy z dziećmi wpływa na stałe uatrakcyjnianie codziennych sytuacji edukacyjnych. Szeroka gama metod i form stosowanych przez nauczycieli pozwala na aktywizaję wszystkich sfer funcjonowania dziecka oraz na indywidualizacje procesów i oddziaływań opiekuńczo - dydaktyczno - wychowawczych.


Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 16 w bieżącym roku szkolnym , bierze udział w projekcie „ System wsparcia placówek oświatowych   w Katowicach” 
w ramach programu: Kapitał Ludzki. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie :3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

do góry