,

Personel 

W Miejskim Przedszkolu nr 16 zatrudnionych jest 26 pracowników w tym 15 nauczycieli.

 Kadra pedagogiczna to 15 nauczycieli w tym:

  •  8 nauczycieli dyplomowanych, 
  •  3 nauczycieli mianowanych, 
  •  4 kontraktowych

mgr Hanna Kosmalska –dyrektor ,  absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach ( kierunek: Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością pedagogika wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe – w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach
w zakresie  zarządzania w oświacie. Posiada kwalifikacje „Edukatora”  zdobyte w  Ośrodku Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego  „ Partner”  w Zabrzu. Posiada certyfikat „Wykwalifikowany opiekun praktyk”, „Mentor i Przewodnik studenta” zdobyty w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Ziętka w Katowicach.


mgr Aleksandra Klose - nauczyciel, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością wychowanie przedszkolne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Artystycznych Form Aktywności Ruchowej na AWF w Katowicach oraz studia podyplomowe
w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach o kierunku zarządzanie w oświacie. Posiada certyfikat „Wykwalifikowany opiekun praktyk”, „Mentor i Przewodnik studenta” zdobyty w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Ziętka w Katowicach.


mgr Izabela Gajda- nauczyciel,absolwentka Studium Nauczycielskiego w Katowicach (kierunek: wychowanie przedszkolne), Wyższej Szkoły Edukacji Wczesnoszkolnejw Mysłowicach ( kierunek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna oraz pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne ).


mgr Katarzyna Sobolewska – Kwiecień - nauczyciel, absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach ( kierunek: pedagogika wczesnoszkolna  i przedszkolna z logopedią szkolną) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ( kierunek: pedagogika oraz niedostosowanie społeczne). Ukończyła kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki na Wydziale Psychologii 
i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada certyfikat „Wykwalifikowany opiekun praktyk”, „Mentor i Przewodnik studenta” zdobyty w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Ziętka w Katowicach.


mgr Agata Serwin  - nauczyciel, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością wychowanie przedszkolne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Artystycznych Form Aktywności Ruchowej na AWF w Katowicach.


mgr Klaudia Przybyła- nauczyciel , absolwentka Górnośląskiej Wyższej  Szkoły Pedagogicznej im. Augusta Hlonda (Kierunek: Pedagogika przedszkolna ze wspomaganiem logopedycznym )


mgr Justyna Gwiazdowska – nauczyciel . Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Katowicach o specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika. Ukończyła kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej I i II stopnia na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Posiada certyfikat w zakresie prowadzenia zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. 


mgr Katarzyna Świerzy – nauczyciel. Ukończyła Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku: Pedagogika, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna . Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku : Geologia. Posiada certyfikat w zakresie prowadzenia zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ukończyła kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej. Posiada certyfikat w zakresie prowadzenia zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.


mgr Jolanta Szczerbińska - nauczyciel. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Katowicach o specjalności wczesnoszkolna edukacja zintegrowana
 i pedagogika przedszkolna oraz edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika.


mgr Agnieszka Kaniewska - nauczyciel. Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku geografia. Ukończyła kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami tańca oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogikę w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium oddział Katowice.


mgr Tamara Limańska - psycholog, surdopedagog . Absolwentka Uniwersytetu śląskiego  na wydziale psychologii. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku surdopedagogika. posiada certyfikat w zakresie prowadzenia zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.


mgr Lucyna Loska-Niemczyk- rehabilitant ruchowy-absolwentka AWF Katowice kierunek rehabilitacja ruchowa, ukończone studia podyplomowe pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim.


mgr Agnieszka Bernaś – logopeda, terapeuta, filolog polski, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także studiów podyplomowych na kierunku „Logopedia” WSB w Chorzowie. Wieloletni nauczyciel i wychowawca w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Doświadczenie jako logopeda i terapeuta zdobywała pracując z dziećmi zarówno w poradni psychologiczno- pedagogicznej jak i w przedszkolu. Ukończyła kurs kwalifikacyjny -Terapia pedagogiczna, warsztaty -Masaż logopedyczny od podstaw, Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od
samogłoski do zdania obrazkowo- literowego, a także cykl szkoleń Metody Krakowskiej.


mgr Magdalena Jakubiak  - nauczyciel religii  - absolwentka Uniwersytetu Lubelskiego w Katowicach  – Wydział Teologiczny (Kierunek: Teologia), oraz Kolegium Teologicznego Archidiecezji Katowickiej na kierunku : Nauczanie religii katolickiej w przedszkolach i szkołach podstawowych. mgr Danuta Tyc – nauczyciel zajęć muzyczno – rytmicznych


Nauczyciele i specjaliści z naszego przedszkola na bieżąco uczestniczą w wielu formach doskonalenia zawodowego. Obcowanie z nowatorkimi metodami pracy z dziećmi wpływa na stałe uatrakcyjnianie codziennych sytuacji edukacyjnych. Szeroka gama metod i form stosowanych przez nauczycieli pozwala na aktywizaję wszystkich sfer funcjonowania dziecka oraz na indywidualizacje procesów i oddziaływań opiekuńczo - dydaktyczno - wychowawczych.


https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a44675327w75072218p77499944