strona główna

  o przedszkolu

  nasze grupy

  oferta edukacyjna

  personel

  z życia przedszkola
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 >> zobacz   CERTYFIKAT

Przedszkole posiada Certyfikat Jakości 

Partnerskie Przedszkole     

                                                   

Przedszkole prowadzi w szczególności działania mające na celu mające na celu inspirowanie działań twórczych wychowanków stymulowanych plastyką, muzyką i żywym słowem. Natomiast w zakresie swoich oddziaływań wychowawczych ma na celu utworzenie partnerskich kontaktów wśród wszystkich wychowanków prowadzących do rozwijania empatii tolerancji wzajemnej pomocy i efektywnego współdziałania z innymi. W ramach współpracy z rodzicami kultywujemy tradycje rodzinne pogłębiające więzi przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Umożliwiamy rodzicom współudział i współorganizację zajęć zabaw i uroczystości przedszkolnych. Przedszkole jest organizatorem Międzyprzedszkolnych Przeglądów Teatralnych i Międzyprzedszkolnych Przeglądów Kolęd i Pastorałek. Wychowankowie naszego przedszkola uczestniczą w wielu konkursach i przeglądach zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Nasze przedszkole posiada także:

·         Certyfikat potwierdzający udział w programie „Dodaj język polski do ulubionych”, który aktywnie wspiera dzieci z wadami wymowy, dba o językową poprawność oraz uczestniczy w projekcie logopedycznym,

·         Certyfikat „Bezpieczne przedszkole” za udział w programie „Zdrowy początek”- promującym świadomość bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu,

·         Certyfikat „Bezpieczne przedszkole”- za aktywne promowanie nawyków prozdrowotnych i świadomości ekologicznej, 

·         Certyfikat „Edukacja, promocja, profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”
Oferta dodatkowa placówki

Na terenie placówki prowadzone są 

·         zajęcia taneczne, 

·         muzyczno-rytmiczne,

·          języka  angielskiego 

·         gimnastyka korekcyjna,

·          ćwiczenia logopedyczne, 

·          opieka psychologiczna.

Praca pedagogiczna w naszym przedszkolu prowadzona jest na podstawie programu
W. Żaba- Żabińskiej „Nasze przedszkole”.

W 2012 roku Rada Pedagogiczna naszego przedszkola opracowała Innowację Pedagogiczną „Z zabawą w świat liter”- kształtowanie gotowości do nauki czytania 
z wykorzystaniem metody symultaniczno-sekwencyjnej prof. J.Cieszyńskiej”, która będzie realizowana do końca roku szkolnego 2014/2015.

W naszym przedszkolu realizowany jest także plastyczny program pracy własnej „Mały Artysta” opracowany przez mgr Joannę Janik, którego głównym celem jest rozwijanie i promowanie dziecięcej kreatywności. Dzięki programowi dzieci mają okazję zetknąć się nie tylko z ciekawymi technikami plastycznymi ale także ze światem wielkiej sztuki.

W grupie 5,6-latków realizowane są założenia przyrodniczo-ekologicznego programu pracy własnej „Akademia Małych Odkrywców Przyrody” opracowanego przez mgr Katarzynę Sobolewską, którego głównym celem jest rozbudzanie zamiłowania względem niezwykłego świata fauny i flory.

Lokalni partnerzy:

W trosce o wzbogacenie naszej oferty pedagogicznej oraz promocję naszej placówki od lat współdziałamy z naszymi lokalnymi partnerami. Wspólnie podejmowanie inicjatywy pomagają nam uatrakcyjnić codzienne sytuacje edukacyjne ale także poszerzać horyzont i zakres doświadczeń naszych podopiecznych.

Wśród długiej listy naszych partnerów na szczególne wyróżnienie zasługują:

·         Szkoła Podstawowa nr 34 im. M. Kopernika w Katowicach,

·         Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Katowicach

·         Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

·         The Uniwersity of York w Wielkiej Brytanii.

·         Zaprzyjaźnione przedszkola : Miejskie Przedszkole nr 17, Miejskie Przedszkole 
nr 99, Miejskie Przedszkole nr 94, Miejskie Przedszkole nr 40, 
Miejskie przedszkole nr 5.

·          Miejska Biblioteka Publiczna nr 5, Miejska Biblioteka Publiczna nr32, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy

·         Parafia Św .Łudwika przy klasztorze O. Franciszkanów 

·         Miejski Dom Kultury „Ligota” w Katowicach

·         Instytut Upowszechniania Muzyki „ Silesia w Katowicach

·         Ogólnopolska Fundacja ABC XXI wieku

·         Fundacja  zajmująca się dogoterapią „Ama Canem”

·         Międzynarodowe Towarzystwo Studentów medycyny IFMSA – Poland

 

 

do góry