strona główna

  o przedszkolu

  nasze grupy

  oferta edukacyjna

  personel

  z życia przedszkola

  RODO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych - Tomasz Ptak 
e-mail: iod.tptak@cuw.katowice.pl tel. 32 606 1323 


KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I ICH DZIECI.

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY WSKAZANE PRZEZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA  W „UPOWAŻNIENIACH DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA”

 

 

 

do góry